Dekontaminacja pomieszczeń komory

DOPAIR – urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń

DOPAIR – urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń

DOPAIR to znakomite urządzenie do skutecznej dekontaminacji pomieszczeń, w których występuje ryzyko zakażenia. Ma możliwość natychmiastowego uruchomienia oraz może osiągnąć wydajność wymaganą przez ISO 7 oraz ISO 8 (NF EN ISO).

Nie wymaga żadnych modyfikacji ani przebudowy przystosowujących do miejsca jego instalacji. Na czym polega dekontaminacja? DOPAIR zwalcza zakażenia za pomocą szerokiego spektrum działań bakteriobójczych, grzybobójczych, zarodnikobójczych i wirusobójczych przeciwko żywym organizmom, takim jak Kropidlak czarny, zanieczyszczenia cząsteczkowe (Lotne Związki Organiczne, formaldehydy).

Dekontaminacja urządzeniem DOPAIR – technologia

Powietrze pochłaniane przez urządzenie DOPAIR przechodzi kilka etapów oczyszczania:

 • Etap 4: Pochłaniacz LZO – niszczenie zanieczyszczeń organicznych

 • Etap 3: Reaktor HPC 99,995% skuteczności – Retencja cząsteczkowa i działanie antybakteryjne

 • Etap 2: Pozostałe cząsteczki – Moduł filtracji wstępnej (skuteczność > 80%)

 • Etap 1: Duże cząsteczki – Moduł filtracji wstępnej (skuteczność > 80%)

Skuteczność urządzenia potwierdzają doskonałe wyniki testów wykonane przez niezależne laboratorium –  VirNext, Wydział Medycyny, Uniwersytet Lyon, Francja. Zbadany został wpływ urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń DOPAIR na wirusy, bakterie, zarodniki i pleśń. Testy wykazały doskonałą skuteczność mikrobiologiczną przeciwko e.coli, Pseudomonas, MRSA, H1N1, zarodnikom Bacillus i nie tylko. 

Komora Normo Life z zewnątrz
Powietrze - dotlenienie organizmu

Dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych – wysoka skuteczność DOPAIR

DOPAIR pozwala na dekontaminację przestrzeni w czasie 5 minut ze skutecznością:

 • Grypa H1N1 99,9929 %

 • Adenowirus 5 99,905 % 

 • Bacilus Subtilis 95,234 %

 • Pseudomonas 99,965 %

 • Aeruginosa Escherichia coli 99,925 %

 • Gronkowiec złocisty 99,842 %

 • Enterococcus faecium 99,800 %

 • Candida albicans 99,973 %

 • Apergillus fumigatus 99,467 %

Według poniższych standardów DOPAIR nadaje się do dekontaminacji pomieszczeń aż do: 67 m3 lub 236 m2

 • 15 wymian powietrza na godzinę – 83 m3 lub 293 m2 

 • 12 wymian powietrza na godzinę – 167 m3 lub 590 m2

6 wymian powietrza na godzinę – wymagana wymiana powietrza (w objętości na godzinę) zgodnie z wielkością obszaru z podziałem na typ pomieszczenia – sala operacyjna, sala porodowa, sala urazowa, sala zabiegowa Bronchoskopia, ostry dyżur, izolatka do zakażeń przenoszonych drogą powietrzną, pomieszczenie radiologiczne, pomieszczenie izolacyjne, sala pooperacyjna, oddziały intensywnej terapii, sala zabiegowa, endoskopia, sala porodowa, gabinet rentgenowski.