Regulamin

Zasady korzystania z komory normobarycznej

 • • 1. Przed wejściem do komory należy zapoznać się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz podpisać stosowne oświadczenie.
 • • 2. W okresie chłodniejszym, wejście do komory następuje po uprzednim pozostawieniu okryć wierzchnich w szatni.
 • • 3. Ze względu na gabaryty przejścia, wejście do śluzy odbywa się pojedynczo.
 • • 4. Kontakt z recepcją możliwy jest przez domofon, w tym celu należy podnieść słuchawkę telefonu w szafce w komorze i wcisnąć klawisz nr. 1.
 • • 5. Korzystając z wody Red-Ox należy przed wyjściem wyrzucić kubek do kosza na odpady.
 • • 6. Do komory nie wnosimy jedzenia i napojów alkoholowych.
 • • 7. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły korzystać z komory.
 • • 8. W razie złego samopoczucia podczas seansu, należy bezzwłocznie powiadomić recepcję.
 • • 9. Możliwość zalogowania się do domowej sieci Wi-Fi jednak uprasza się, aby korzystać z telefonu i laptopa nie zakłócając spokoju. W komorze znajduje się STREFA CISZY.

Nocowanie w komorze normobarycznej

 • ZAKUP I REGULAMIN NOCOWNIA W KOMORZE NORMO LIFE
 • I. ZAKUP USŁUGI Zakup Usługi odbywa się przez sklep internetowy www.normolife.com w następujący sposób:
 • 1. WYBÓR USŁUGI. Klient wybiera Nocowanie w komorze normobrycznej –które przedstawione są w zakładce „cennik” na stronie https://www.normolife.com
 • 2. DANE KLIENTA. Po wyborze rodzaju Usługi Klient przechodzi do kroku Przejdź do kasy, w którym uzupełnia dane personalne: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, adres e-mail. W dodatkowych informacjach wpisuje preferowaną godzinę i datę pierwszej wizyty w komorze Normo Life
 • 3. PŁATNOŚĆ. Po wpisaniu w/w informacji Klient może dokonać zapłaty całości kwoty za Usługę poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
 • 4. Po wybraniu Kupuję i płacę, Klient przekierowany jest na stronę umożliwiającą wpłatę 100% Kwoty poprzez System Obsługi płatności Blue Media. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Blue media za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjeściu wpłaty przez System Blue Media Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonania Zakupu.
 • 5. Obsługa Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Usługę.
 • II TERMIN WAŻNOŚCI I UMÓWIENIE NOCOWANIA.
 • 1. W przypadku wykupienia nocowania w komorze normobarycznej Normo Life termin ważności wynosi 1 miesiąc i czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności tj. od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • 2. W celu realizacji usługi nocownia, Klient kontaktuje się z Normo Life, w celu ustalenia daty wizyt telefonicznie (tel. 721 887 887) lub mailowo recepcja@normolife.com
 • 3. Wykupiona usługa „nocowanie w komorzen normobrycznej” nie może zostać przedłużona, a niewykorzystanie zakupionej usługi przez klienta nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Normo Life.
 • 4. Usługa umówiona, a nie odwołana telefonicznie lub mailowo minimum 24 godziny przed umówionym terminem, traci ważność.
 • 5. Nocowanie w komorze normobarycznej Normo Life może być wykorzystana wyłącznie w komorze normobarycznej Normo Life, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie obsługa komory zaproponuje inne wolne terminy.
 • III WARTOŚĆ USŁUGI.
 • 1. Wynajęcie komory na wyłączność w godzinach 22:00 – 8:00 (10 godzin)
 • 2. Łóżka z pościelą 80x200cm (możliwość spania max. 4 osób)
 • 3. Podczas nocowania w recepcji Normo Life przebywa pracownik, który czuwa nad Państwa bezpieczeństwem.
 • IV ZAMIANA USŁUGI.
 • 1. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania usługi z nocowania w komorze, wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normo Life. Wszelkie anulowania wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
 • 2. W przypadku opuszczenia komory przed czasem, klient nie ma możliwości zamiany na inną usługę oferowaną prze Normo Life
 • 3. Kwota / wartość nocowanie nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 • III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych związanych z rezerwacją i zakupem Usługi. Normo Life nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie danych przez Klienta.
 • REGULAMIN NOCOWANIA W KOMORZE NORMOBREYCZNEJ NORMO LIFE
 • • 1. Przed wejściem do komory należy zapoznać się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz podpisać stosowne oświadczenie.
 • • 2. W okresie chłodniejszym, wejście do komory następuje po uprzednim pozostawieniu okryć wierzchnich w szatni.
 • • 3. Ze względu na gabaryty przejścia, wejście do śluzy odbywa się pojedynczo.
 • • 4. Kontakt z recepcją możliwy jest przez domofon, w tym celu należy podnieść słuchawkę telefonu w szafce w komorze i wcisnąć klawisz nr. 1.
 • • 5. Korzystając z wody Red-Ox należy przed wyjściem wyrzucić kubek do kosza na odpady.
 • • 6. Do komory nie wnosimy jedzenia i napojów alkoholowych.
 • • 7. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły korzystać z komory.
 • • 9. W razie złego samopoczucia podczas seansu, należy bezzwłocznie powiadomić recepcję.