Regulamin

Zasady korzystania z komory normobarycznej

 • 1. Przed wejściem do komory należy zapoznać się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz podpisać stosowne oświadczenie.
 • 2. W okresie chłodniejszym, wejście do komory następuje po uprzednim pozostawieniu okryć wierzchnich w szatni.
 • 3. Ze względu na gabaryty przejścia, wejście do śluzy odbywa się pojedynczo.
 • 4. Po zajęciu miejsc siedzących staramy się ograniczyć chodzenie po komorze za wyjątkiem korzystania z toalety.
 • 5. Kontakt z recepcją możliwy jest przez domofon, w tym celu należy podnieść słuchawkę telefonu w szafce w komorze i wcisnąć klawisz nr. 1.
 • 6. Korzystając z wody Red-Ox należy przed wyjściem wyrzucić kubek do kosza na odpady.
 • 7. Możliwość zalogowania się do domowej sieci Wi-Fi jednak uprasza się, aby korzystać z telefonu i laptopa nie zakłócając spokoju. W komorze znajduje się STREFA CISZY.
 • 8. Prosimy o nie używanie perfum ani kosmetyków o silnym zapachu przed planowaną sesją w komorze.
 • 9. Do komory nie wnosimy jedzenia i napojów alkoholowych.
 • 10. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły korzystać z komory.
 • 11. W razie złego samopoczucia podczas seansu, należy bezzwłocznie powiadomić recepcję.