Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY ZAKUPÓW

I. ZAKUP USŁUGI

Zakup Usługi odbywa się w następujący sposób:

 1. WYBÓR USŁUGI. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Usług standardowych, VIP, dla dzieci jak również Pakietowych – w formie karnetów, które przedstawione są w zakładce „cennik” na stronie https://www.normolife.com
 1. DANE KLIENTA. Po wyborze rodzaju Usługi Klient przechodzi do kroku Przejdź do kasy, w którym uzupełnia dane personalne: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, adres e-mail. W dodatkowych informacjach wpisuje preferowaną godzinę i datę pierwszej wizyty w komorze Normo Life

Płatność.

 

 1. PŁATNOŚĆ. Po wpisaniu w/w informacji Klient może dokonać zapłaty całości kwoty za Usługę poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

 

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 1. Po wybraniu Kupuję i płacę, Klient przekierowany jest na stronę umożliwiającą wpłatę 100% Kwoty poprzez System Obsługi płatności Blue Media. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Blue media za pomocą szyfrowanego protokołu. Po Przyjeciu wpłaty przez System Blue Media Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonania Zakupu.
 2. Obsługa Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Usługę.

 

 1. TERMIN WAŻNOŚCI. W przypadku zakupu karnetu/pojedynczej sesji posiada on termin ważności, który wynosi 6 miesięcy i czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności tj. od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 1. W celu realizacji karnetu, Klient każdorazowo kontaktuje się Normo Life, w celu ustalenia daty kolejnych wizyt telefonicznie (tel. 721 887 887) lub mailowo recepcja@normolife.com

 

 1. Okres ważności karnetu/pojedynczej sesji nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie zakupionej usługi przez klienta nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Normo Life.

 

 1. Usługa umówiona, a nie odwołana telefonicznie lub mailowo minimum 24 godziny przed umówionym terminem, traci ważność.

 

 1. Karnet/pojedyncza sesja może być wykorzystana wyłącznie w komorze normo- barycznej Normo Life, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie obsługa komory zaproponuje inne wolne terminy.

 

 1. WARZNOŚĆ USŁUGI. Jeśli koszt Usług będzie wyższy niż wartość zakupionego Karnetu, Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w recepcji Normo Life.
 1. Kwota / wartość Karnetu/pojedynczej sesji nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 1. ZAMIANA USŁUGI. Klient ma możliwość zamiany usług, na które wystawiony został Karnet, ale tylko na usługę droższą.

 

 1. JEDEN KARNET – 10 WIZYT. Karnet na wybrany rodzaj Usług może być wykorzystany tylko wielorazowo.

 

 1. Normo Life nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Karnety.

II. ANULOWANIE USŁUGI

 1. W przypadku rezygnacji z częściowo wykorzystanego Karnetu wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normo Life. Wszelkie anulowania Karnetu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.

 

 1. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi jednorazowej lub wykorzystania Karnetu w określonym przez regulamin terminie, Klient może przekazać Karnet do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Karnetu określony przy jego zakupie.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa i nie wykorzystał częściowo karnetu ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych związanych z rezerwacją i zakupem Usługi jednorazowej jak i Karnetu. Normo Life nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie danych przez Klienta.

 

IV. DANE OSOBOWE.

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji przez Osoba Kupująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
 2. AKCEPTACJA REGULAMINU. Zazanaczenie opcji „Akceptuje warunki regulaminu” oznacza, iż Klient roumie i wyraża zgodę na watunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości zakupu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2020 r.

DANE FIRMY/ WŁAŚCICIELA Normo Life

Normo Life
ul. Wilanowska 50a,
05-520 Konstancin Jeziorna Tel. 721887887
NIP: 7421827539